Trainingszeiten

Trainingszäiten vum 1. Februar 2022 un:

Hären 1 :

Méindes 20:15 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Mëttwochs 19:45 - 22:00 Sportshal Waldbelleg
Freides 20:30 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Trainer:  

Philippe Akele

Hären 2 :

Mëttwochs 20:30 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Trainer:  

Chimène Zouzoua

Cadets (gebuer > 01.09.2004):

Méindeg 19:00 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Mëttwoch 19:00 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Trainer:  

Christovao Filho

Dammen:

Mëttwochs 18:00 - 20:00 Sportshal Waldbelleg 
Freides 19:15 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Trainer: 

Christovao Filho

Cadettes (gebuer > 01.09.2004):

Méindes 19:00 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Donneschdes 18:00 - 20:00 Sportshal Jugendherberg Echternach  
Trainer:  

Chimène Zouzoua / Christovao Filho

Scolaires (gebuer > 01.09.2007):

Mëttwochs 18:00 - 19:30 Groussen Turnsall Lycée
Freides 18:00 - 19:15 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Trainer: 

Philippe Akele 

Minimes (gebuer > 01.09.2009):

Dënschdes 16:45 - 18:00 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Freides 17:15 - 18h30 Rotondes Lycée Echternach
Trainer: 

Christovao Filho

Mini Eagles (vun 7-9 Joer):

Mëttwochs 17:30 - 18:30 Rotondes Lycée 
Trainer: 

Marc Burelbach / Chimène Zouzoua

Baby Eagles (vun 4-6 Joer):

Den Baby Eagles Training ass wéint der COVID-19 Situatioun de Moment annulléiert

Samsdes (all 2 Wochen) 10:00 - 11:30 Sportshal
Trainer: 

Marc Burelbach

Loisir :

Samschdes 14:00 - 15:30 Sportshal Consdorf
Kontakt:

 

 

Sportshaalen